İş Merkezi Yönetimi

İş Merkezi Yönetimi

İş Merkezi Yönetimi

Şeffaf Yönetim yazılımı ile İş Merkezi Yönetimleri, aidat tahakkukları, sayaç ve demirbaş borçlandırmalarını, cari borç takiplerini, gider fatura kayıtlarını, gider ödemelerini, sair gelir ödemelerini vb. hizmetleri kolaylıkla yapabilirler.

Mesken Giriş
Yönetici Giriş

Sosyal Medyada Biz